Bünyesinde kurulu 69 meslek odasından 63 meslek odası başkanının katılımıyla Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştiren Başkan Veysel Sarı, bugüne kadar Birlik Başkanı ve Başkanvekillerince idare edilen Başkanlar Kurulu Divan heyetinin tarafsızlığın korunması adına oda başkanlarından oluşturulma önerisiyle bir ilke imza attı. Önerinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle  Mersin ESOB Başkanlar Kurulu toplantısı tarihinde ilk kez Birlik başkanı haricinde  oda başkanlarından oluşan divan heyetince idare edildi. 
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda yapılan Başkanlar Kurulu toplantısına Birliğe bağlı il genelinde kurulu 69 meslek odasından 63’ü katılım gösterdi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda Birlik Başkanı Veysel Sarı’nın toplantının daha demokratik ortamda gerçekleştirilmesi ve tarafsızlığın korunması adına toplantıyı yönetecek divan heyetinin oda başkanlarından oluşturulması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından toplantıyı idare etmek üzere Mersin Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sabit Yelkovan Başkanlığında, Mersin Hurdacılar Odası Başkanı Hasan Koçyiğit ve Mersin Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Hasan Çokgün’den oluşan Divan heyeti önerisi oy birliğiyle kabul gördü.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, esnaf sanatkarların güncel sorunlarının yaşanan gelişmeler nedeniyle her geçen gün arttığını belirterek  ekonomik zorlukların  Mersinli esnafın belini büktüğünü söyledi. Başkan Sarı,  “ Mersin’de 2022 yılında 3 bin 466 iş yeri kapanırken, yeni açılan iş yeri sayısı ise 8 bin 80’di. 2023 yılında ise 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 2 bin 64 esnaf ve sanatkâr kepenk indirirken, buna karşılık 4 bin 487 yeni açılan iş yeri mevcuttur. İşyeri kapanmalarındaki en önemli etken; ekonomideki dengesizlik ile işyeri açmadaki plansızlıktır” dedi. 
Konuşmasının devamında hammadde üretim maliyetlerinden, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlara ve üretimde kullanılan döviz bazlı ürünlerin maliyetindeki artışlar ile ağır vergi yükünün  esnaf ve sanatkârları olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini kaydeden Başkan Sarı, “ Şehrimizde apartman altlarında görüntü ve gürültü  kirliliği yaratan tamirci/kaportacı, marangoz vb. gibi meslek dallarının sanayi sitelerine taşınması ve kentte 11 meslek dalını kapsayacak şekilde çok acil ihtiyaç duyulan ihtisas ve orta ölçekli sanayi sitelerinin yapılması önem arz etmektedir” diye konuştu.
 Pandemi  dönemi ile  birlikte dijital dönüşümün iş hayatına  kattığı değer ve fırsatlar göz önüne alındığında, bu durum esnaf için de yeni iş kapılarının açılmasını beraberinde getirdiğini kaydeden Sarı,  Pandemi sürecinin ardından patlak veren Rusya- Ukrayna savaşı ve onun arkasından, 6 Şubatta 11 ilimizde yıkıcı etkisi olan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin bölge ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak şöyle devam etti: 
“Depremin büyük zarar verdiği bu illerden büyük göç alan ilimize acil olarak özel statü  tanınması ve özel destek verilmesi gerekmektedir. Yine giyimden konfeksiyona, hırdavattan kırtasiyeye,  oyuncaktan araba lastiğine kadar her şeyin satıldığı  AVM’lerde bu satışlara kısıtlama getirilmesi yönünde atılmış bir adım henüz yoktur. Tasarı, esnafın mağduriyetini giderip, ülkemizin beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Esnafımız her geçen gün geleceğinden daha çok endişe duyar hale gelmiştir. Piyasanın ekonomik istikrara ihtiyacı vardır. Bunun için de; hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi, esnaf ve sanatkârların üzerindeki vergi yükünün azaltılması amacıyla gerekli hibe ve destekler için bir an önce yasal düzenlemeler yapılmasını talep etmekteyiz”. Başkan Sarı esnaf ve sanatkarların  sorunlarına çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı:
“ İlimizin acil ihtiyacı olan ihtisas ve orta ölçekli sanayi sitelerinin yapılması için yerel ve genel idare ile görüşmeler devam etmelidir.  Esnaf sanatkârlarımızın ticari araçlarını yenileyebilmeleri için ÖTV indirimi sağlanmalıdır. Üniversitelerle ortak yürütülecek çalışmalarla, meslek odalarımızın kapasitelerinin geliştirilerek, oda üyesi esnaf sanatkârlarımıza verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve sorunlarının çözümünde daha aktif rol almak konusunda kararlı olunmalıdır. Yerel yönetimlerle; vergi daireleri, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kurumlarla beraber hareket ederek, kayıt dışı çalışan işletmelerin kayıt altına alınmasına yönelik iş birlikleri geliştirmek için çaba sarf edilmelidir. Esnaf sanatkarlarımızın gerek üretim koşullarının iyileştirilerek geliştirilmesi ve gerekse ürettikleri ürün ve hizmetlerin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamaya yönelik, e-ticarette daha aktif olabilmeleri amacıyla, yerel esnafı dijital platforma taşıma ve yeni nesil e-ticarete entegre için, proje ve alt yapı çalışmaları yapılmalıdır. Esnaf sanatkârlarımızın en üst kurumu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu(TESK) ve diğer illerdeki meslek kuruluşlarımızın iş birliği ile yapılacak çalışmalarda esnaf ve sanatkârların mesleki yönden geliştirilmesi ve piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik yeni projeler yapılarak iş birlikleri sağlanmalıdır. Esnaf sanatkârlarımıza sağlanan finansman kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması ve kredi miktarlarının arttırılması gerekmektedir. Yeni işyeri/işletme açacak girişimcileri bilinçlendirerek doğru yönlendirmek için KOSGEB danışmanlık hizmeti Birliğimiz bünyesinde verilmektedir. Esnaf ve Sanatkarımızın farklı ihtiyaç ve taleplerine göre Avrupa Birliği, Dünya Çalışma Örgütü, Kalkınma Ajansları, IPARD, ve çeşitli Bakanlıklarımız aracılığı ile verilen hibe ve devlet desteklerine ilişkin bilgi ve öneriler ile danışmanlık desteği de Birliğimiz tarafından sağlanmaktadır.” 
Daha sonra söz alan oda başkanları ise mesleki sorunlarını hakkında görüşlerini aktarırken Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı tarafından esnaf sanatkarların sorun ve beklentilerine yönelik yapılacak her çalışma ve atılacak her adımda destek olacaklarını ifade ettiler.